fbpx
×

Блог

iOS 14: Какво, как и защо? Влиянието на новия update върху Facebook рекламата.

Дигиталният маркетинг е сфера, която непрекъснато подлежи на адаптация към промени и новости в платформите, с които си служим. Текущите оптимизации, приложени от iOS 14, са още един пример за това. В тази статия можеш да научиш за всички обновления, които update-ът ще донесе със себе си, както и как да се подготвиш за тях.

Read More

boost button

Ограниченията на “Boost” Бутона

В човешката природа е заложено да търсим прекия път – най-лесния и най-бързия начин да изпълним задачите си. Във Facebook рекламата boost бутонът се смята за пряк път до резултатите. В тази статия ще опровергаем това твърдение и ще представим 13 различни ограничения, които натискането на boost бутона води със себе си.

Read More

choices 2

Трудни Решения в Тежки Времена

Plans

В кой момент се налага да променим мисленето си заради криза? Кога трябва да намалим бюджетите за реклама или да ги спрем изцяло заради спад в ефективността?

Read More

Проекти

Нов Проект

Buzz Sneaker Station

Buzz Sneaker Station е sportswear магазин, с присъвствие в онлайн и офлайн пространствата. Рекламирахме във фейсбук с оптимизация на ROAS, което даде невероятни резултати.

Какво постигнахме за тях?
В рамките на 2 седмици, удвоихме поставения таргет за продажби.
ROAS Total – 34.6
Conversion Rate – 4,03%
Cost per Purchase – 2.17€

Още проекти

Искате да работим по вашия проект?

Експертна Консултация